Uçak Bakım Mühendisleri Derneği (UBMDER)

0
5344

uçak bakım mühendisleri

Günümüzde Sivil Toplum Kuruluş’larının önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu da kişilerin sorunlarının çözümünde, haklarının aranmasında, projeler gerçekleştirilmesinde, kabiliyetlerin geliştirilmesinde ve mesleki saygınlıklarının arttırılmasında bireysel hareket etmekten ise birlikte ve hukuk devletinde tanınan şekliyle tüzel kişilik olarak hareket etmenin önemini beraberinde getirmektedir. Buna karşın, havacılık alanında lisans düzeyinde teknik eğitim mezunu kişilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği ve tam anlamıyla aidiyet hissedebileceği bir STK’nın olmadığı da hepimizin malumudur.

  Bizler de bu eksiklikten yola çıkarak, her zaman konuştuğumuz, olmasını istediğimiz, böyle olması gerekir dediğimiz tüm fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla STK olmanın öneminin bilincinde olan tecrübeli, bilgili, dürüst, eğitimli ve vizyonlu bir grup havacılığa gönül vermiş insanlar olarak bir yola çıktık. Fikri anlamda iki yıllık bir alt yapı ve fizibilite çalışmasını gerçekleştirdikten sonra Uçak Bakım Mühendisleri Derneğimizi 12 Nisan 2012 tarihinde Resmi olarak kurduk. Daha sonrasında sosyal medya üzerinde bir grup kurarak Derneğimizin potansiyel üyelerinin tüm arkadaşlarını bilgilendirmelerini ve grubumuza davet etmelerini rica ettik. Gruba katılan üye sayısı her geçen gün arttı ve sayımız 700’lere ulaştı. Artık az çok herkesin Derneğimizden haberi olmaya başlamıştı. Üye artışımız sağlanana kadar ve sağlandıktan sonra devamlı olarak yapmamız gerekenlerden ve hedeflerimizden bahsettik. Bu yaklaşımımız havacılık konusunda yüksek tahsilli ve alanında uzman kişiler tarafından teveccühle karşılandı. Aynı zamanda, bu gelişmelere paralel olarak Derneğimizin hedeflerini benimseyen ve gönülden destekleyen arkadaşlarımızla Ankara, Antalya, Eskişehir ve İstanbul’da irili ufaklı birçok toplantı gerçekleştirdik.

Bu toplantılarda istişare edilen, mutabık kalınan ve paylaşılmasında fayda mülahaza edilen konuların Derneğimiz destekçisi olan kişilere aktarılması, Derneğimizin tanıtımının yapılarak amaç ve hedeflerinin anlatılması amacıyla 23 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da büyük bir toplantı daha düzenlenmiştir. Bu toplantı sonrasında aldığımız geri besleme ve sinerji ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

  Öncelikli olarak Derneğimizin hedefleri;

– Uçak Bakım Mühendisliği mesleği kavramının Ülkemizde yer edinmesini sağlamak,
– Bu mesleğin standartlarının belirlenmesinde İlgili kurum ve kuruluşlar ile temas halinde olmak,
– Mesleğin değerini arttırmak ve mesleki sorunlarının çözümünde destek sağlamak,
– Uçak Bakım Mühendislerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, EASA, hava yolu şirketleri, bakım-onarım organizasyonları ve Üniversitelerde temsil etmek,
– Üyelerine meslekleri ile ilgili konuların hukuki süreçlerinde yardım etmek,
– Üyelerinin çalışma hayatlarında karşılaştıkları sorunların giderilmesini temin etmek adına hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
– Üyelerine işsizlik durumda maddi ve manevi yardımlarda bulunarak daha hızlı iş bulmalarını kolaylaştırıcı modeller geliştirmek,
– Üyelerinin teknik ve idari kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla her türlü eğitim ve kursun alınmasında maddi kolaylıklar sağlamak,
– Üyeler arasında her türlü yardımlaşmayı sağlamak.

Son olarak da şunu belirtmek gerekir ki; Uçak Bakım Mühendisleri Derneği’nin kapıları havacılık alanında lisans düzeyinde teknik eğitim almış herkese sonuna kadar açıktır.

 “Sen değilsen kim, şimdi değilse ne zaman.”

http://www.ubmder.org/.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here