Havacılıkta Bilmeniz Gereken Terimler

Eğer havacılık ile uzaktan yakından bir bağlantınız varsa Hezarfen Dergi olarak bu terimleri kesinlikle bilmenizi tavsiye ediyoruz

0
7536

A (ALFA)

ABN Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı)
ACC Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol)
ACFT-A/C Aircraft (Uçak)
ACN Aircraft Classification Number (Uçak sınıflandırma numarası)
AD-A/D Aedrome (Havaalanı)
ADF Automatic Direction-Finding equipment (Otomatik yön bulma cihazı)
ADIZ Air Defence Identification Zone (Hava savunma tanıtma bölgesi)
ADNC Air Defence Notification Center (Hava savunma bildirim merkezi)
ADR Advisory Route (Tavsiyeli yol)
ADS Ads Air Defence Sector (Hava savunma bölgesi)
ADZ Adz Advise (Tavsiye etmek)
AF Audio Frequency (Ses frekansı)
AFB Air Force Base (Hava Üssü)
AFC Automatic Frequency Control (Otomatik frekans kontrolu)
AFIL Flight Plan Filled in the Air (Havada doldurulan uçuş planı)
AFIS Aerodrome Flight Information Service (Havaalanı uçuş bilgi servisi)
AFIS Automated Flight Inspection System (Otomatik uçuş kontrol sistemi)
AFS Aeronautical Fixed Service (Sabit havacılık servisi hizmet)
AFTN Aeronautical fixed Telecommunication Network (Sabit havacılık haberleşme şebekesi)
AGA Aerodrome, Air Rootes and Ground aids (Havaalanı, hava yolları ve yer yardımcıları)
AGL Above Ground Level (Arazi seviyesinden olan yükseklik)
AIC Aeronautical Information Circular (Havacılık enformasyon tamimi)
AIP Aeronautical Information Publication (Havacılık enformasyon yayını)
AIRAC Aeronautical Information Regulation ve control (Havacılık bilgileri düzen ve denetimi)
AIS Aeronautical Information services (Havacılık Enformasyon Hizmetleri)
ALERFA Alert Phase (Alarm hali)
ALS Approach Light System (Yaklasma ışık sistemi)
ALT Altitude (İrtifa)
Altimeter (Uçuş yüksekliğini gösteren alet)
ALTN Alternate (Yedek)
AOC Air Operation Centre (Hava hareket merkezi)
AP-A/P Airport (Hava limanı)
APP Approach Control Office or Approach Control (Yaklaşma kontrol ofisi veya yaklaşma kontrol)
ARP Aerodrome Referance Point (Meydan referans noktası)
ARR Arrival (Varış)
ATA Actual Time of Arrival (Gerçek varış zamanı)
ATC Air Traffic Control (Hava trafik kontrol)
ATCC Air Traffic Control Center (Hava trafik kontrol merkezi)
ATD Actual Time of Departure (Gerçek kalkış zamanı)
ATFM Air Traffic Flow Management (Hava trafik akışı yönetimi)
ATFMU Air Traffic Flow Management Unit (Hava trafik akışı yönetim birimi)
ATN Aeronautical Telecommunication Network (Havacılık haberleşme şebekesi)
ATS Air Traffic Services (Hava trafik servisleri)
AH Air Warning (Hava ihbarı)
AHACS Airborne Warning and Control System (Havadan ihbar ve kontrol Sistemi )
AHRS Attıtude Headıng and Reference System
AWY Airway (Hava yolu)
AWOS Automatic Weather observation System (Otomatik hava gözlem sistemi)

B (BRAVO)

BCSI Broadcast (Radyo yayını)
BDRY Boundary (Sınır)

C (CHARLIE)

CAA Civil Aviation Authority (Sivil Havacılık Otoritesi)
CAVOK Ceiling and Visibility OK (Meteorolojik tavan ve görüş elverişli olması)
CEAC Committee For European Airspace Coordination (Avrupa Hava Sahası)
CIV Civil (Sivil)
CL Center-line (Pist merkez hattı)
CMC Central Maintenance Computer (Merkezi bakım bilgisayarı)
COM Communication (Haberleşme)
COP Change-Over Point (Değiştirme noktası(Uçak alıcısının başka bir istasyona ayarlama noktası))
CPL Current Flight (Plan geçerli uçuş planı)
CTR Control Zone (Kontrol bölgesi)
DME Dıstance Measurement Equipment (Mesafe ölçme sistemi)
EICAS Engine İndication and Cockpit Alert System (Motor gösterge ve pilot mahalli uyarı sistemi)

.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here