Uçağın Ağırlığı Kısa Yoldan Nasıl Hesaplanır?

0
9822

Jaklar, yerlerine tekerlekler üzerinde taşınır. Tartı ekipmanları da yerlerine konduktan sonra ağırlık denge kayıt ve hesaplamalarına geçilir.
 Moment: Bir kuvvetin döndürme etkisine moment denir.
Moment : Kol Boyu x Yük
 Uçağın ağırlık merkezi yerinin ifadesi: Uçağın ağırlık merkezi, inç veya milimetre olarak referans hattından olan mesafe ile veya Ortalama Aerodinamik Veterin (MAC) yüzdesi ile ifade edilir.

 Referans: Uçaklarda bütün moment kolları uçak uzunlama eksenine dik olan hayalî bir düzlemden itibaren ölçülür. Bu hayalî düzleme de referans hat / hattı denir.
Ortalama aerodinamik hat (veter) (mac main aerodynamic cord): Uçağın gerçek kanat veya kanatları gibi tüm uçuş sahası boyunca aynı kuvvet vektörlerinin etki ettiği kabul edilen hayali kesit hattına ortalama aerodinamik hat denir.
Bir uçağın ortalama aerodinamik hattı (veteri) daima hücum kenarının veya hattın ön kenarının referans hattına olan mesafesiyle ifade edilir.

Uçağın Ağırlığı
Ağırlık, uçağın ilk tasarımından itibaren servisten çıkışına kadar göz önüne alınması gereken önemli bir değerlendirme faktörüdür. Büyük kapasiteli (kargo, yolcu) ve süpersonik uçaklarda ağırlık bilgileri ağırlık değişimi önemli bir faktör olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Uçağın Ağırlık Merkezi
Uçağın dengede durduğu merkezdir. Bunun referans noktadan uzaklığını bulmak için toplam moment, toplam ağırlığa bölünür. Uçağın ağırlık merkezinin yeri yakıt, yağ vb. kayıplarla değişir.
 Ağırlık merkezi limitleri: Uçağın emniyetle uçabilmesi için ağırlık merkezinin hareket edebileceği son nokta olmalıdır. Yüklenmiş uçağın ağırlık merkezi
kalkışta, uçuş sırasında ve inişte limit içinde olmalıdır. Uçağın ağırlık merkezi
limitleri ilgili teknik kitaplar da mevcuttur.
Azami ağırlık (gross) momenti:
Bir uçağın azami (GROSS) ağırlığını teşkil eden ağırlıkların momentleri toplamına uçağın azami ağırlık (GROSS) momenti denir.

Referans hattı: Uçaklarda bütün moment kolları uçak uzunlama eksenine dik olan hayalî bir düzlemden itibaren ölçülür. Bu yüzey referans hattı olarak isimlendirilir. Ve ters işaretli moment kolları oluşturmamak için genellikle uçağın hemen burnundan veya burnuna yakınbir yerden geçiyor kabul edilir. Genel olarak uçakların ağırlık ve balans sistemlerinde başlıca ve hatta hemen hemen tek ağırlık merkezi uzunlamasına ağırlık merkezi olduğundan bütün
moment kolları birbirine paralel ve referans yüzeyine diktir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here