Birleşik Havacılık Otoritesi ( Joint Aviation Authorities-JAA)

0
5782

Birleşik havacılık otoriteleri (Joint Aviation Authorities), emniyet düzenleyici standartlar ve prosedürlerin uygulanması ve geliştirilmesinde işbirliği anlaşmasına varmış belirli sayıdaki Avrupa Devletinin, sivil havacılığı düzenleyici otoritelerinin temsil edildiği, Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (European Civil Aviation Conference — ECAC) bir birleşik yapısıdır. Bu işbirliğinin amacı, yüksek ve sabit bir emniyet standardı ve Avrupa’daki için uygun zemin yaratmaktır. Ayrıca diğer bir anı da JAA düzenlen FAA düzenlemeleriyle uyumunun sağlanmasıdır.

  • JAA üyeliği, 1990’da Kıbrıs’ta güncel üye devletler tarafından imzalanan, orijinal “JAA Düzenlemeleri” dokümanlarına dayanmaktadır. Kıbrıs konvansiyonundaki anlaşmalar ve bununla ilgili alınan kararlara göre JAA’in amaçları ve fonksiyonları şu şekilde özetlenebilir.

JAA’in Amaçları       

  • Üye ülkeler içerisinde, yüksek seviyede havacılık emniyeti için, düzenlemelerde işbirliği sağlamak,
  • Etkin bir havacılık endüstrisine katkıda bulunmak için, etkin bir emniyet sistemini uygulamak,
  • Üye ülkeler içerisinde eşit ve adil rekabet için, ortak standartların tek tip olarak uygulanmasına katkıda bulunmak,
  • Dünya çapında havacılık emniyetini geliştirecek JAA standart ve sistemlerini uluslararası işbirliği şeklinde geliştirmektir.

JAA, Avrupa Havacılık Endüstrisinin ekonomik ve teknik ihtiyaçlarından sorumlu Otoriteler tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca 1 Ocak 1992’den sonra JAA kodları, Avrupa Birliği düzenlemelerinin (European Community Regulation), Uyum sağlanmış Teknik Standartlar (Harmonised Technical Standarts) kısmında referans olarak belirtilmiştir.

JAA, onaylama, sertifikasyon ve emniyet sağlama görevlerini, ulusal otoritelerin, sertifikalandırma ve lisanslandırma sorumluluğunu taşıyan personelleriyle gerçekleştirir. JAA ana merkezi (JAA Headquarter kural koyma işlemi, uyum sağlama ve standardizasyon ve karar verme sisteminden sorumludur.

JAA üyeliği için iki uygulama vardır;

1) JAA üyeliği, günümüzde 42 üye ülkeye sahip Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (European Civil Aviation Conference — ECAC) üyelerine tamamen açıktır ve JAA, ECAC’ın “İş Ortağı” şeklindedir.

2) “İki Aşamalı JAA Üyeliği;

JAA iki aşamalı üyelik sistemine sahiptir. Düzenlemelerden geliştirilen mevcut prosedür, bir “aday” otorite hakkında JAA ana merkezinde yapılan görüşmeyle başlar, alınan karardan sonra, JAA komite başkanlığına bir rapor sunulur. Böylece, JAA yönetim kurulu başkanlığına üyelik başvurusu yapılmış olur. Yönetim kurulunda üçte ikilik bir oranla kabul gören ülke düzenlemeleri imzalayabilir. Bu aşamadan sonra bu ülke “Aday Üye Ülke” olarak tanımlanır ve toplantılara davet edilir. Fakat bu ülkenin oy hakkı yoktur ve kendi otoritesinin onaylarının tanınması söz konusu değildir. İkinci aşamada JAA ana merkezi, aday üye ülke otoritesine, JAA standardizasyon takımıyla bir ziyaret düzenler. Daha sonra, JAA komite başkanına bir rapor gönderilir, yeterli bir sonuç elde edilmişse, JAA yönetim kurulu tam üyelik için bir tarih belirler. Bu işlem bazı ülkeler için çok uzun sürebilir. Bunun nedeni de JAA’nın yüksek standartlarının korunmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here