Uçucu Ekip Planlaması Nasıl Yapılır?

0
4301

Hezarfen Havacılık Dergisi ekibi tarafından hazırlanan bu yazı da Uçucu Ekip Planlaması Nasıl Yapılır? konusunu detayları ile inceleme fırsatı bulacaksınız. Uçucu ekip bu talimatta yer alan görev ve uçuş saatleri dikkate alınarak plânlanır. Aylık uçuş ekip planlamaları asgari 24 saat önce yayınlanır ve kapsama periyodu 15 günden az olamaz. Plânlama yapılırken ana üs dışındaki uçuş harekâtında olabilecek değişiklikler dikkate alınmak zorundadır. Bu planlamanın bu talimattaki hususları kapsaması uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumlusu vasıtasıyla yürütülür.

Görev verilen uçucu ekibin, hava aracı tipine uygun olarak, ilgili kanun ve yönetmelikler ile işletme talimatlarında aranan özellikleri taşıması, yürürlükte bulunan sivil havacılık mevzuatı ile ön görülmüş diğer şartlara haiz olması zorunludur.

Görevlendirilmesi plânlanan uçucu ekiplerin geçerli lisanslarının ve/veya sertifikalarının ve uçuş kayıt defterlerinin görev süresince yanlarında bulundurulması zorunludur.

Her bir uçucu personel için ayrı dosyalama yapılarak, uçucu ekiplerin uçuş görev süresi, uçuş süresi (blok süresi), boş süresi ve dinlenme süresi ile bu sürelerin başlama ve bitiş saatleri, iniş sayıları ve uçuş programları, günlük, haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak tutulur ve takip eden 3 iş günü içinde (resmi tatiller hariç) kayıtlara geçirilmesi zorunludur. Bu kayıtlar en az 15 ay muhafaza edilir.

Yukarıda belirtilen kayıtlardan; Uçuş Görev Süreleri ve Uçuş Sürelerinin günlük, haftalık ve aylık olarak başlangıç ve bitiş saatleri ile birlikte havacılık işletmeleri tarafından, takip eden ayın 10’una kadar, SHGM’ye bir “rapor” ile yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesi zorunludur. Ayrıca SHGM gerekli gördüğü hallerde bu maddenin birinci paragrafındaki tüm kayıtları her zaman istemeye yetkilidir.

Havacılık işletmeleri, bu talimatta yer alan kuralların ve sınırlamaların aşılması halinde bu durumu kayıtlarında açık bir şekilde belirtmek ve en geç 3 gün içinde “Uyumsuzluk Formu” doldurularak SHGM’ye göndermek zorundadırlar.

Havacılık işletmeleri sorumlu kaptan pilot kararı ile uzatılmış uçuş süreleri ve azaltılmış sürelere ilişkin karar raporları en az bir yıl süre ile muhafaza edilir.

Tüm uçucu personel kendilerine uygun yukarıdaki bilgileri içeren bireysel kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve bu talimatta belirtilen sınırlamalarla ilgili yükümlülüklerini işletmeciye bildirmek zorundadır.

Bir uçucu ekibin birden fazla havacılık işletmesi adına uçması durumunda, SHGM, bu havacılık işletmelerinden birini kayıtların tutulmasıyla ilgili olarak sorumlu tayin eder.

Kayıtların yukarıda belirtilen kriterlerde tutulmasından uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumluları, kontrolünden ise havacılık işletmeleri sorumludur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here