Atılım Üniversitesi Pilot Yetiştirmeye Başladı

0
1172

Atılım Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokul bünyesinde PİLOTAJ BÖLÜMÜ açmak suretiyle yeni bir atılım yapıyor. Pilotaj Bölümünün uçuş eğitimi için AFA (Atlantic Flight Academy) ile işbirliği protokolu imzalandı. Atlas Global Havayolu Şirketinin eğitim kuruluşu olan AFA ile yapılan eğitim işbirliği anlaşmasına göre, uluslararası standartlarda üstün nitelikli HavayoluUlaşım Pilot Lisanslı(Airline Transport Pilot License: ATPL) pilot yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çağdaş yaşamın en hızlı aynı zamanda en güvenilir ulaşım aracı kabul edilen hava ulaşımının en büyük gereksinimi hiç şüphesiz nitelikli teknik elemandır. Bu sektörde, bilhassa donanımlı ve nitelikli pilot, teknisyen ve benzeri teknik eleman eksikliği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük boyutlardadır. Özel havacılık şirketlerin kurulmasına izin  verilmesiyle başlayan hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişme süreci,ülkemizde bugün beklenen hedefleri aşmış bulunuyor. Özetle, ülkemizde ulusal hava taşımacılığına olan ilgi ve talep katlanarak artmaya başlamış olup, yapılan  araştırmalar ve değerlendirmeler bu artışın önümüzdeki 10 yıl içinde de aynı hızla devam edeceğini göstermektedir. Havacılık sektöründeki bu gelişmeler; çok iyi eğitilmiş, nitelikli, iyi İngilizce bilen, uluslararası standartlarda kaptan pilot ihtiyacını ön plana çıkarmış bulunuyor.

Ülkemizde, araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim-öğretim kalitesi ve girişimci/yenilikçi özellikleri ile, Vakıf üniversiteleri arasında ilk sıralarda yerini alan Atılım Üniversitesi; çağdaş bilim ve teknolojiyi özümsemiş, uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim vizyonu ile modern çağın taleplerine uygun, Avrupa havacılık eğitimi koşullarını yerine getiren pilot yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.

Kurulması önerilen Pilotaj Bölümü, ülkemizin sivil havacılık sektöründe eksikliği önemli boyutlarda hissedilmekte olan nitelikli pilot  ihtiyacının karşılanmasına  katkıda bulunacaktır. Yükseköğretim kurumları içinde az sayıda, Ankara’da ise sadece bir kurumda lisans düzeyinde pilotaj eğitimi yapılmakta ve Havayolu Ulaşım Pilot Lisansı(Airline Transport Pilot License: ATPL) Teorik eğitimleri dahil Alet Uçuş Yetkisine sahip Ticari Pilot Lisansıverilmektedir. Oysa Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava MeydanlarıİşletmesiGenel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları ve Türk Hava Kurumu gibi önemli kurumlara bağlı birimlerde yetişmiş, birikimli insangücü yanında teknik olanaklar da bulunmaktadır. Bu kurumların birikimlerinden ve fiziki altyapılarından da yararlanmak mümkün olacaktır. Ama, aynı zamanda, önerilen pilotaj bölümü, bu kurumların eğitim-öğretim sektöründeki ihtiyaçlarına da katkı verebilecek ve eksikliklerin giderilmesine destek olacaktır. Bunlara ek olarak, sözkonusu bölüm, havacılığa ilişkin çeşitli etkinlikleri ve uygulamaları ile, sivil havacılığın ve uçma tutkusunun tüm üniversite öğrencilerine, bölgede ve ülke genelinde halka tanıtılmasına, sevdirilmesine ve yaygınlaşmasına da hizmet edecektir.

Öğrencilerimiz bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamladıktan sonra, Yükseköğretim Mevzuatı ve  Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği ile Uçuş Eğitim Organizasyonları  Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı kapsamında  4 yıllık pilot eğitimi lisans programına başlayacaklardır. Eğitim-Öğretim 3 aşamadan oluşmaktadır:

  1. Akademik Temel Dersler,
  2. Uçuş Eğitimi Teorik (yer) Dersleri (14 modül içinde 650 saat),
  3. Uçuş Eğitimi (simülatör eğitimi dahil, yaklaşık 220 saat).

Temel dersler ve uçuş eğitimi teorik dersleri (AFA’nın katkısı ile) Atılım Üniversitesi tarafından verilecektir. Uçuş eğitimi “Atılım Üniversitesi ve AFA (Atlantic Flight Academy: Atlantik Uçuş Okulu) Uçuş Eğitim Organizasyonu İşbirliği Protokolu”  çerçevesinde  AFA tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu amaç için hazırlanan Atılım Üniversitesi ve AFA Uçuş Eğitim Organizasyonu İşbirliği Protokolu, 11 Şubat 2015 tarihinde Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın ZAİM, AFA Yönetim Kurulu üyesi Orhan ÇOŞKUN, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman ÖZGENOĞLUve AFA Genel Müdürü Sermed TEMİZKAN tarafından imzalandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here