Yetkin Uçak Teknisyeni Nasıl Olunur?

0
1976

Bu rakamlara bakıldığında ve bir uçak teknisyeni olmak için gerekli niteliklerin yanında, bu teknisyenlerin nasıl bir eğitim sürecinden geçmeleri gerektiği düşünüldüğünde, hava yolları ve bakım firmalarını çok zorlu bir süreç beklemektedir. Zira bir uçak teknisyeninin teorik bilgi ile beraber pratik bilgi ve becerilerle de mücehhez olması gerekmektedir. Dokümanlarla çalışma alışkanlığını kazanması, İngilizce bilgisinin yeterli olması, okuma ve araştırma kabiliyetlerine sahip olmasının yanında, el melekelerinin gelişmiş olması, vardiya sisteminde çalışmaya uygun fiziksel ve psikolojik yapısının olması gibi iki boyutlu bir yeterlilikten söz edilebilir.

Bu veriler ışığında hem ülke gençlerinin uçak teknisyenliğine yönlendirilmesi, bu meslek dalı ile ilgili olarak bir farkındalık oluşturulması, bu mesleğin cazip yönlerinin ve zorluklarının şeffaf bir biçimde onlara anlatılması hem de bu mesleğe adım atmak isteyen adayların doğru bir şekilde seçilmesi, uygun ve etkin bir eğitimden geçirilmesi uçak bakım kuruluşlarının önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

Etkin ve adil bir seçim sürecinin varlığı hayati önem taşımaktadır. Bu esnada, yeterli düzeyde genel İngilizce bilgisi, doküman okuma ve yorumlama kabiliyeti, fiziksel çalışmaya mani bir durumun olup olmaması gibi kriterlere dikkat edilmelidir. Bunun yanında ise bir uçak teknisyeninin sahip olması gereken en önemli vasıf, insan hayatına değer vermesi ve ne pahasına olursa olsun insan hayatını riske atacak kararlar vermekten sakınacak bir bilince ve olgunluğa erişmiş olmasıdır. Uygun bir seçim sürecinden geçen adayların uçak dokümanlarını anlayabilmeleri ve doğru yorumlayabilmeleri için bir teknik İngilizce eğitimi sürecinden geçmeleri elzemdir. Ardından uçak teknisyenliğinin ana yapısını oluşturacak teknik müfredatın teorik ve pratik eğitimleri gerçekleştirilecektir ki bu süreç A kategorisi dediğimiz, en dar yetki kapsamına sahip teknisyenler için yaklaşık altı aylık bir süreçtir.