Havacılıkta Glide Path (Slope) Nedir?

0
6895

Havaya gönderilen elektronik sinyaller vasıtasıyla uçakların piste
uygun süzülme açısında yaklaşmasını ve inişini sağlar. (Düşey Kılavuzluk) 328-336 MHz
frekans aralığında çalışır ve iniş düzlemini üretir. Glide Path antenleri Localizer’larda
olduğu gibi altlı ve üstlü olmak üzere iki yayın paterni oluşturur. Glide Path düzleminin
aşağısında 150 Hz, yukarısında da 90 Hz modülasyon sinyali güçlüdür. Glide path
düzleminde, her iki sinyal de aynı genliğe sahiptir. Bu iki paternin birbirlerini kestikleri
yerlerde bir course daha meydana gelir. Her Glide Path vericisi beraber çalıştığı Localizer
frekansları ile eşleştirilmiştir. Pilot Localizer’a bağlandığında Glide Path de otomatik olarak
devreye girer. İnmekte olan uçağın yaklaşma düzlemini gösteren hüzme, rehber düzlemin
dikey course’u ile yatay glide path düzleminin kesişmesi ile şekillendirilir. Glade Path
anteni pist merkez hattından ortalama 120 m mesafeye yerleştirilir. Verici anten,
çevresinde kurulu bulunan shelter içerisine yerleştirilir.