Uçaklarda Localizer Ne İşe Yarar?

0
8883

Havaya yayılan elektronik sinyaller vasıtasıyla uçağın pist merkez hattı
doğrultusunda yaklaşmasını sağlar. (yatay kılavuzluk) 108-112 MHz frekans aralığında
çalışır. Yatay bir rehber düzlem oluşturarak, pilotun yaklaşık 30 km mesafede sağ/sol
yaklaşma course’unu seçmesini sağlar. Anten yayınları iki patern meydana getirir.
Anten radyasyon paterni, rehber düzlemde 90 ve 150 Hz’lik modülasyon frekansları için
tamamen aynı genlikte oluşur.

Localizer cihazını kullanarak inmekte olan uçağın solunda 90 Hz’lik, sağında ise
150 Hz’lik modülasyon sinyali güçlü olacaktır. Bu iki paternin birbirlerini kestikleri
kısmında yani pist merkez hattı doğrultusunda bir course meydana gelir.Buna CENTRE
LINE (CL/merkez hat çizgisi) ya da LOCALİZER COURSE’u denir. Bu course içerisinde
uçan bir uçak pist doğrultusunda yaklaşır veya uzaklaşır. Dış Marker istikametine doğru
pist üzerinden geçerek uzanan yere FRONT COURSE denir. Ters istikamete doğru
uzanana da BACK COURSE denir. Localizer vericilerinin sinyali 25 mile kadar güvenilirdir.
Localizer Course’un kullanım açısı 3 derecedir. Pist merkez hattına göre 1,5 derece sağ ve
1,5 derece soldadır. ILS’ in tanıtma işaretleri Localizer antenlerinden yayınlanır.
İlk önce bir I harfini takiben 3 harfli mors kodu şeklindedir. (Dalaman’da IDLM)
Localizer antenlerinden ses yayını da yapılabilir. Talimat ve malumatlar pilota iletilebilir.
Anten, merkez hattı uzantısı üzerine, pist sonundan itibaren 300 m ileriye yerleştirilir.
Verici, anten çevresine konumlandırılan shelter’ın içerisine monte edilir.