Hava Taksi İşletmeciliği Nedir?

0
4732

En fazla on dokuz koltuk kapasitesine sahip Türk tescilli hava araçları ile ticari hava taşımacılığı yapan işletmeler Hava Taksi işletmeleri olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde 51 adet Hava Taksi işletmesi bulunmaktadır.

İşletme Ruhsatı (AOC – Air Operator Certificate) : Ticari hava taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere gerçek ve/veya tüzel kişilere SHGM tarafından verilen bir (yeterlilik) belgesidir.

Bu belgeye sahip kişi, kurum veya kuruluşun, ilgili mevzuatta yer alan tüm gereklilikleri
karşılar durumda olduğunu ve emniyetli uçuşlar gerçekleştirebilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunu ifade etmektedir.

Hava Taksi İşletmeciliği yapmayı planlayan işletmeler de, ticari hava taşımacılığı faaliyetinde
bulunabilmek için Genel Müdürlüğümüzden “işletme ruhsatı” almak zorunda olup
faaliyetlerini İşletme Ruhsatı ve Ek ’i olan İşletme Şartlarında yer alan yetkiler/kısıtlamalar/
onaylara göre gerçekleştirirler.