Havacılık Şirketi Nasıl Açılır?

0
3966

Hava Taşıma İşletmesi kurmak ve hava taksi işletmeciliği yapmak isteyen tüzel kişilerin başvuru işlemleri SHGM’nin Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olan Uçuş Operasyon Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve gerektiğinde diğer birimler ile koordine gerçekleştirilir. Bu sebeple, işletme Ruhsatı talepleri için ana başvuru birimi SHGM Uçuş Operasyon Müdürlüğü’dür.

Uçuş Operasyon Müdürlüğü İşletme Ruhsatı sürecinde diğer birimler ile koordineleri gerçekleştirerek, başvuru sahibi tarafından yasal düzenlemelerde yer alan gerekliliklere uyulduğunu teyit eder.

Söz konusu gerekliliklerin sağlanması ile başvurunun İnceleme Komisyonuna sunulması, başvuru sahibinin işletme ruhsatı almasını müteakip uçuş operasyonlarının gözetimi ve denetimi hususları da Uçuş Operasyon Müdürlüğü görev ve sorumlulukları içindedir.