AirportHaber Mimlemeye Devam Ediyor

6272

Tamamen yıkıcı bir üslup ile insanların özel hayatlarını ve şahıslarını renci ederek haber yapma politikası izleyen AirportHaber, kurbanlarına yenisini ekledi. Haberi aynen aktarıyoruz. Yorum sizin…

(Haberdeki resime bakılırsa, haberin sahibi Ali KIDIK. Zira onun facebook sayfasından print screen edilmiş.)

Türk Hava Kurumu’nun Mali İdari İşler yönetmeliğinin 2. Maddesinin 16’ncı bendinde aynen şu ifadeler yer alıyor. “Türk Hava Kurumu Genel Yönetim, Merkez Denetim ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile Şube Yönetim, Denetleme Kurulu üyeleri, Kurumda ücretli görev alamazlar. Kurumun faaliyet alanına giren işlerde ticari faaliyette bulunamazlar. Aynı alanda kurulmuş ticari şirketlerin kurucu ortağı yöneticisi olamaz. Her ne nam altında olursa olsun bu tür firma ve şirketlerden ücret alamazlar. Bu yasağa uymayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve haklarında disiplin kavuşturması yapılır”

Yönetmelikte de açıkça belirtmesine rağmen Türk Hava Kurumu Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş, Antalya merkezli Er-Ah uçuş okulunda yer dersi öğretmenliği yapıyor. Kurumun yönetmeliklerine aykırı olan bu davranışın bilinmesine rağmen hiçbir işlem yapılmıyor.

Türk Hava Kurumu da tıpkı Er-Ah Uçuş Okulu gibi pilot eğitim hizmeti veriyor, havacılık alanında faaliyet gösteriyor.

Vasıf Yüceliş’in yönetmeliği hiçe sayarak Er-Ah Uçuş okulunda yer dersleri vermesi THK Genel Merkezi’nde nasıl bir tepki görecek ve hakkında soruşturma başlatılarak görevden el çektirilip çektirilmeyeceğini de takip edeceğiz.

Haber Linki: http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/turk-hava-kurumunda-bir-skandal-daha.html

.