Boeing ve Airbus Kokpit Karşılaştırması – Panel Yerleşimi

7571

Boeing 737-400 uçağı aynı Airbus 320 uçağında olduğu gibi panel yerleşimi aynıdır. Hatta buradaki isimleri bile aynıdır. Ama; Airbus 320 uçağında bahsi geçen PFD, ND, EFIS gibi display isimlerinin yerini sadece displayler almıştır. Yani o displaylere sadece display denmektedir. Ya da F/O-Captain’s left veya right displayi şeklinde çağrılmaktadır.

Pedestal panelde bulunan MCDU’nun yerini CDU(Control Display Unit) almıştır. İşlevleri tamamen aynı olup sadece görevleri farklıdır.

Yine her panelin parlaklığını o panelde bulunan parlaklık düğmesiyle ayarlıyoruz.

Front panelde bulunan FCU’nun yerini MCP (Mode Control Panel) almıştır. Burda da görev ve işlevler tamamen aynıdır ama isimleri farklıdır.

mcp

Yukarıda görülen kısım Airbus’ta FCU, Boeing de ise MCP olarak bilinir.

Front panelle ilgili bir başka husus da daha önce bahsettiğim gibi biz Airbus’ta ECAM diye tabir ettiğimiz displaylere de Boeing 737-400 uçağında rastlanamamaktadır. Sadece son çıkan bazı serilerinde rastlanmaktadır.