ICAO ’NUN AMAÇ ve HEDEFLERİ

2848

ICAO bağımsız bir organ gibi çalışan ve 193 üye devletin temsilcilerinden oluşan bir Kongre’ye sahiptir. Bu Kongre en az 3 yılda bir toplanmaktadır. ICAO’nın amaç ve hedefleri ise;

  • Bütün dünyada uluslar arası sivil havacılığın emniyetli ve düzenli gelişmesini temin etmek.

 

  • Barışsever amaçlar için hava araçları seçilmesine ve işletilmesini desteklemek.

 

  • Uluslar arası Sivil Havacılık için havayolları, havaalanları ve hava seyrüsefer kolaylıklarının gelişmesini temin etmek.

 

  • Dünya halkının emin, düzenli, yeterli ve ekonomik hava ulaşımına olan gereklerini hazırlamak.

 

  • Makul olmayan rekabetin ekonomik bakımdan sebep olacağı israfı önlemek.

 

  • Taraf devletler arasında hiçbir fark gözetmemek, üye ülkeler arasında ayrımcılığı önlemek.

 

  • Uluslararası Hava seyrüseferinde uçuş emniyetinin garanti altına almak.

 

  • Genel olarak Uluslararası Sivil Havacılığa ait tüm konuların gelişimini temin etmek.

 

  • Uluslar arası Sivil Havacılık biliminin (aeronautics) tüm konularının genel girişimin desteklemek.