JAA Eğitim Organizasyonunun ECAC’a Devredilme Olayı

1591

Faaliyetlerinin EASA’ya transferi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından JAA, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Almanya’nın Köln kentinde yerleşik İrtibat Ofisi (JAA-LO) ile Hollanda’nın Hoofddorp kentinde yerleşik Eğitim Ofisi (JAA-TO) olmak üzere iki ayrı birimden oluşan JAA-T şekline dönüşmüştür.

Daha sonra, JAA’in Geleceğinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulan FUJA-II Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlanmıştır. JAA-T’nin 30 Haziran 2009 tarihinde İrtibat Ofisi faaliyetlerine son vererek, sadece Eğitim Ofisi aracılığıyla ECAC’a bağlı bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmesi öngörülen rapor, önce JAA Board sonra da ECAC Genel Müdürleri tarafından onaylanarak, uygulamaya konulmuştur.

Bu kararlar doğrultusunda; JAA-LO’nun faaliyetleri EASA tarafından üstlenilmiş olup, 30 Haziran 2009 tarihinde tamamen sona erecektir. Bu tarihten sonra AB üyesi olmayan ECAC/JAA üyesi ülkeler adına söz konusu faaliyetler, ülkemizin yoğun çabaları sonunda EASA bünyesinde oluşturulması kabul ettirilen bir İrtibat Ofisi aracılığıyla sürdürülecektir.

Öte yandan, JAA-TO’nun bu tarih itibariyle ECAC’a bağlı bir yapı olarak faaliyetlerini Hoofddorp’taki tesislerinde sürdürmesine olanak sağlayan anlaşma, ülkemizin de katılımıyla gerçekleşen toplantı sırasında 20 Ocak 2009 tarihinde Paris’te törenle imzalanmıştır.

ECAC Başkanı Louis Almeida FONSECA, JAA-TO Direktörü Joost JONKER ile JAA Komite, Executive Board (EB) ve Foundation Board (FB) Başkanı Haydar YALÇIN tarafından imza altına alınan söz konusu anlaşmaya göre yeni ECAC Eğitim Organizasyonunun bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilmesi öngörülmektedir.

Başkanlığını ECAC Koordinasyon Kurulu üyelerinden birinin yapması öngörülen bu Kurul’da en az bir üyeliğin AB üyesi olmayan ECAC üyesi ülkelere bırakılmak üzere 3 veya 4 üyenin görev alması öngörülmektedir.

Avrupa sivil havacılığındaki eğitim faaliyetlerinden sorumlu olacak olan bu yeni yapılanma içinde aktif rol alınması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu durum Ülkemizin yeni düzen içinde bugüne kadar kazanmış olduğu hakların kaybedilmemesi yönündeki çabalara destek olacağı gibi, EUROCONTROL’e bağlı bir eğitim merkezi kurulması yönünde ülkemiz tarafından gösterilen yoğun çalışmalar bakımından da olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.