Merkezi Hava Veri Bilgisayarı (CADC)

2767

İki adet Merkezi Hava Veri Bilgisayarı CADC(Central Air-Data Computer) otomatik ve elle yapılan uçuşlara bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. Hezarfen Havacılık Dergisi olarak bu yazımızda Merkezi Hava Veri Bilgisayarını detayları ile inceleyececğiz.

Merkezi Hava Veri Bilgisayarı CADC’ler pitot-statik sistemden pnömatik girişleri ve irtifayı, hava hızını ve sıcaklık bilgisini ölçmek için toplam hava sıcaklığı proplarından (TAT_Total Air Temperature) elektriksel bilgiyi alırlar. Bu bilgiler daha sonra CADC bileşenlerini ya da kaydedicilerini, otomatik uçuş kontrol sistemleri, durgunluk düzeltme sistemi (Stability augmentation system), mach hızı ayar ve düzeltme sistemleri vb. destekler.

İki Merkezi Hava Veri Bilgisayarı CADC’nin birleşmesi elektriksel olarak cihazların birbirini desteklemesine izin verir. Bunun içinde birincil uçuş elemanları, uçuş veri kaydedicileri (Flight data recorders), gerçek hava hızı indikatörü (TAS) ve statik hava sıcaklığı indikatörleri bulunur.

Elektriksel beslemeli cihazların bu şekilde kullanılması hava hızı indikatörü ya da altimetre gibi cihazların arka girişlerine kadar boru tesisatı döşeyip boru kalabalığının artması önlenir. Ayrıca bu şekilde, kullanılan cihazların (Mach ve yüksek hız uyarı ışıkları gibi) birlikte çalışması mümkün kılındığı gibi normal ve alternatif CADC sistemlerinin de çalışmalarını düzenler. Yani bu sorunlu pitot-statik sistemi ayırıcı anahtarların gereğini ortadan kaldırır.