Tüm Uçak Bakım Teknisyenleri Derneği (TALTA)

3251

1973 Yılında, 9 teknisyen işyerinde teknisyenlerarası dayanışmayı geliştirmek ve teknisyenlerin mesleki ve sosyal hayatlarını geliştirmek için bir araya geldi. Yapılan görüşmeler ve tartışmalardan sonra bugünlere gelen derneğimiz TALTA kuruldu. Kuruluşunda itibaren 6 sene süresince Türk Hava Yolları bünyesindeki teknisyenlere hizmet etmek için çabaladı. 1980 yılında yapılan 12 Eylül darbesi döneminde faaliyetleri 2 sene süresince durdurulan derneğimiz yasağın kalkmasının akabinde faaliyetlerine devam etti. 

TALTA bu süreden sonra, yani THY teknisyenlerin işyaşamı hakkında daha fazla kafa yordukları, çalışma ortamlarını sorguladıkları ve çalışma şartlarındaki aksaklıklara çözüm üretmeye yönelik müdahalelerinin arttığı bir dönemde, yine önemli bir düşünsel üretim merkezi oldu ve bir çok teknisyeni bir araya getirdi. Derneğimiz o dönemdeki mücadele liderlerini yetiştirmiş bir ocak olmayı başardı.

90’larda, gerek Türk Hava Yolları’nın gelişim sürecine girmesi gerek bakım çalışanlarının şirketin genişlemesi ile doğru orantılı olarak artması sayesinde derneğimiz bir “kitleleşme” dönemine girdi. Bu dönemde ciddi oranda üye sayısını artıran TALTA ana amacı olan sosyal ve mesleki alanda üyelerini desteklemeye devam etti.

2000 den sonra TALTA hem ulusal hem de uluslararası havacılık faaliyetleri ve tartışmalarında bir taraf olmayı başardı ve görüşlerini karşısındaki kurumlara kabul ettirmeyi başardı. UHAP (Ulusal Havacılık Platformu), MEGEP (Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi) gibi oluşumlarda da görev almayı bildi. 2006 yılında AEI (Aircraft Engineers International – Uluslararası Uçak Teknisyenleri Federasyonu) üyeliğine kabul edilen TALTA aynı yılın nisan ayından itibaren düzenli olarak yayımlanan TALTA dergisini de hayata geçirdi.

35 yıllık birikimi ile TALTA tüm üyelerinin ve türk sivil havacılığının hizmetindedir ve de uzun yıllar boyunca hizmet etmeye devam edecektir..