Uçak Motorunun Yağlanması

4765

Yağlama, motor içindeki hareketli parçaların birbiri ile eş olarak çalışmasından dolayı oluşan aşınmayı önlemek, yatak bölgelerinde sirkülasyonu sağlanarak motorun aşırı ısınmasını önlemek, ıslak kalmasından dolayı metaller arasında sızdırmazlığı sağlamak, sirkülasyonu sırasında kir, toz, karbon ve su gibi istenmeyen maddelerin filtrede birikmesini ve korozyona duyarlı parçalar üzerinde film tabakası oluşturarak parçaları nemden ve oksijenden korumak amacıyla kullanılır.
Motor yağının seçiminde bir çok faktör vardır. Bu faktörden en önemlisi viskozitedir. Uçak gaz türbinli ve piston motorları çok yüksek kleranslarda çalıştığı için yüksek viskoziteli yağ seçilir. Özgül ağırlık, renk, bulutlanma noktası (cloud point), akma noktası (pour point), parlama ve ateşleme noktası ise motor yağı seçiminde kullanılan diğer parametrelerdir. 
İçten yanmalı motorların ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda, bitkilerden elde edilen nebati yağlar ve hayvansal yağlar kullanılırdı. Nebati yağların içerisinde su bulundurması ve hayvansal yağların düşük ortam sıcaklıklarında akıcılıklarını yitirmesinden dolayı bu tip yağlar günümüzde akıcılıklarını her türlü sıcaklık şartlarında koruyan kimyevi usullerle üretilen sentetik yağlara bırakmıştır. Gerek gaz türbinli, gerekse pistonlu motorlarda bu tip yağlar kullanılır.
Uçak motorlarında yağlama sistemi ıslak (wet) ve kuru (dry) karter olmak üzere iki çeşittir. .