Uçaklardaki Bakım Sorumluluğunuzu Bilmelisiniz!

2934

Uçaklardaki bakım ve bakım sorumluluğuna girmeden önce uçak bakımı ile ilgili temel kavramları ve kısaltmaları bilmemizde fayda vardır. Bu kavramlar şunlardır:
 AD (Airworthiness Directive): Uçuşa Elverişlilik Yönergesi
 AI (Annual Inspection ): Yıllık muayene
 ATA ( Air Transportation Association): Hava Taşımacılar Birliği
 CSN (Cycle Since New): Motorun ilk imal tarihinden itibaren çalıştırma sayısı
 CSO (Cycle Since Overhaul): Motorun son büyük bakımdan sonraki çalıştırma sayısı
 CYCLE: Motor çalıştırma sayısı
 LANDING: Uçağın iniş takımlarının açılıp kapanması (Sabit iniş takımlı uçaklar için sadece piste iniş sayısı; hareketli iniĢ takımlı uçak için açılıp/kapanma ve iniş sayısı)
 LOG BOOK: Bakımların, malzeme değişikliklerinin, uçak, motor ve pervanenin toplam uçuş saati vb. bilgilerin kaydedildiği defter
 MM (Maintenance Manual): Bakım El Kitabı (Sivil uçaklarda)
 OVERHAUL: Büyük bakım
 SB (Service Bulletin): Servis bülteni
 SIL (Service Information Letter): Görev bilgilendirme mektubu
 TBO ( Time Between Overhaul): İki büyük bakım arasındaki zaman
 TSN (Time Since New): Uçağın imal tarihinden itibaren uçtuğu toplam uçuş saati
 TSO (Time Since Overhaul): Uçağın son büyük bakımdan sonraki uçuş saati

Uçuş faaliyetlerinde emniyetin sağlanması, uçağın uçuğa hazır durumda bulunmasının sağlanması ve emniyet faktöründen ödün vermeden maliyetlerin azaltılması amacıyla yapılan işlere bakım denir.
Başka bir deyişle bakım; bir elemanı eski hâline getirmek ya da çalışır durumda tutabilmek amacıyla servis, tadilat, revizyon (yenileme), kontrol ve durum tespiti yapmak gibi işlerden oluşan faaliyetlerdir.
Bakımın amacı; uçuş faaliyetlerinde emniyetin sağlanması, uçağın uçuğa hazır durumda bulunmasının sağlanması ve emniyet faktöründen ödün vermeden maliyetlerin azaltılmasıdır.
İşletmecinin bakım sorumluluğu; hava aracının uçuşa elverişliliğini sağlamak, operasyonel/acil durum ekipmanının kullanılabilirliğini sağlamak ve aşağıdaki hususları yerine getirmektir:
 Uçuş öncesi kontrollerin yapılması
 MEL ve eğer varsa hava aracı tipi için CDL göz önüne alınarak operasyon emniyetini etkileyen herhangi bir arıza veya hasarın onaylı standartlarda giderilmesi
 İşletmecinin onaylı hava aracı bakım programına uygun olarak tüm bakımların zamanında yapılması
 İşletmecinin onaylı hava aracı bakım programına etkisinin analizi
 Sürekli uçuşa elverişliliği sağlamak amacıyla yayımlanan her türlü operasyonel, uçuşa elverişlilik ve SHGM tarafından zorunlu kılınan direktiflerin uygulanması
 Onaylanmış bir standarda bağlı olarak zorunlu olmayan modifikasyonlar için hazırlanan politikanın oluşturulması ve bu politikaya uygun olarak modifikasyonların uygulanması